Het Duigemhof heeft een zeer uitgebreide geschiedenis, beginnende vanaf de 13de eeuw. We kijken niet graag alleen naar de toekomst, maar proberen ook het verleden van het Duigemhof te bewonderen.

13de eeuw – Thudincheem

Het Duigemhof ontstaat als een losstaande woontoren, ook wel donjon genoemd. Er wordt gekozen om te werken met witte breuksteen. Deze hebben de tand des tijd opvallend goed doorstaan. Origineel werd het Duigemhof bij de oprichting Thudincheem genoemd wat stond voor de woning van de lieden van Theudo of Tudo. Dit is duidelijker af te leiden uit de 14de eeuwse benaming Tudekem.

Tude: Een oude Germaanse voornaam Theude of Tudo, verkort van Theodorik (het huidige Dirk)

Kem: Een jongere vorm van het middelnederlandse woord “heem”, wat “woning”, “plaats” en “domein” betekent.

IMG_E0879
Voorstelling hoe het Duigemhof er waarschijnlijk uit zag in de middeleeuwen.

14de eeuw – Tudekem, Tuyghem

“Joannes de Tudekem juxta Herent III jornalia terre sita infra mansionem suam in Tudekem.”

Het eerste bewaard gebleven geschrift waarop het Duigemhof vermeld staat. Deze kan terug gevonden worden in het latijns boek van de hertog van Brabant en is gedateerd op het jaar 1312.

15de eeuw – Tudekem, Thuyekem

16de eeuw – Thuydekem, Tuycom

In een glasraam uit 1525 zien we Katherina van Tuycom met de Heilige Katharina van Alexandrië afgebeeld. Het gebouw dat in de rechterhoek van de afbeelding afgebeeld staat lijkt qua vorm sterk op de stallen en de originele woontoren, die op dat moment nog los staat. Vanwege de afgebeelde persoon en de vorm van het gebouw wordt aangenomen dat dit de eerste afbeelding is van het Duigemhof. Dit glasraam kan nog steeds bewonderd worden in de Sint-Michielskerk in Leuven.

17de eeuw – Tuycom, Theudekem, ‘t hoff Thuecem

Rond 1670 werd een nieuwe woontoren tegen de originele gebouwd.

op 6 juni 1684 koopt de Ier John O’ Sullivan het toengenaamde Hof Tuycom. Hij wordt, op René Evers na, de meest memorabele bewoner van het Duigemhof. Dit omwille van zijn rol als praeses van het Iers College, geassocieerd met de Universiteit Leuven. Na zijn dood op 26 mei 1699 ging het Duigemhof als erfenis naar John O’Sullivan beurzenstichting. Hierdoor kwam het Duigemhof in het bezit van het Iers College. Het Duigemhof werd lange tijd door het Iers College verhuurd aan particulieren. Het huurgeld werd gebruikt om Ierse studenten in Leuven financieel te ondersteunen. Tot 1988 zal het Iers College (dat op dat moment reeds opgenomen was in de KULeuven) de eigenaar blijven van het Duigemhof.

18de eeuw – ‘t hoff Tuyecom, Tuycom hoff

Duigemhof1993 Foto J. De Keyser
De oude ramen zijn nog duidelijk zichtbaar.

De huidige langsschuur en de stallingen tegenover de schuur werden opgetrokken in de 18de eeuw, aan weerszijden van de woontorens.

De nieuwe woontoren wordt op het einde van de 18de eeuw aan de neerhofzijde sterk gewijzigd. Ramen, deuren en hele verdiepingen worden opnieuw ingericht. In de huidige gevel zijn de oude ramen en deuren nog te herkennen. Doordat de ramen zich veel hoger bevinden dan de huidige ramen kunnen we met zekerheid stellen dat de verdiepingen aangepast werden.

19de eeuw – Het Duckemhof, het Duikemhof

Een poort aan de straatzijde (gedateerd 1805) wordt opgetrokken. Het Duigemhof wordt een volwaardige vierkantshoeve met de toevoeging van het wagenhuis en bijkomende stallingen tegenover de woontorens.

20ste eeuw – Het Duigemhof

Op 14 mei 1906 werd de regio rond leuven geteisterd door een zwaar onweer, met intense regenval en hagel. Binnen een tijdspanne van 3 uur zette het onweer de regio volledig onder water. Ook Herent kreeg af te rekenen met zware wateroverlast. Het is niet duidelijk gedocumenteerd welke problemen dit veroorzaakte op het Duigemhof, al is duidelijk dat ook hier het waterniveau enorm hoog stond. Links naast de grote toegangspoort op het Duigemhof staat in de muur een herinnering aan de waterstand, waardoor we met zekerheid weten dat het water hier ongeveer op 1,5 meter hoog gestaan heeft. Wil je dit graag zelf zien? Kom gerust even kijken!

IMG_0878
De herinnering aan de overstroming blijft leven.

In 1919 verhuist Jan Baptist Evers, een landbouwer uit Opvelp, naar het Duigemhof. Als inwijkeling krijgt hij van Herentenaren de bijnaam “De nieuwen boer”. Deze benaming wordt tot de dag van vandaag nog steeds gebruikt voor de nakomelingen van Jan Baptist. Hij sterft in 1939, waarna zijn zoon René de boerderij draaiende houdt.

Doodsprentje René Evers
Het doodsprentje waarop onder andere ook René Evers (links onderaan) vermeld wordt.

René Evers staat voornamelijk bekend voor de hulp die hij tijdens de 2de wereldoorlog verleende aan een Engelse parachutist die in de buurt van het Duigemhof was neergekomen. René nam de parachutist binnen en verstopte hem in een nis in één van de muren van het Duigemhof. De Duitsers zijn kort hierna (23 februari 1944) binnen gevallen met speurhonden en vonden de parachutist. Zowel de parachutist als René werden overgebracht naar het concentratiekamp in Breendonk, waar René gefusilleerd werd op 2 maart 1944. Als eerbetoon aan zijn verhaal besliste de gemeente Herent om de Brusselseweg, de weg die naar het Duigemhof toe loopt, te hernoemen tot de René Eversstraat.

Tijdens de 2de wereldoorlog speelde René Evers de hoofdrol in de documentaire “Boeren Symphonie” van Henri Storck. Deze documentaire toonde de rijkere bevolking van de steden hoe het leven van een boer eruit zag, en werd in heel België enthousiast onthaald. Hierdoor hebben we een concreet beeld van hoe René Evers eruit zag. Na het eerste hoofdstuk (de Lente) verplaatst de productie naar een andere hoeve, aangezien op dit moment René Evers weggevoerd werd door de Duitsers.

René Evers
René Evers in de documentaire “Boeren Symphonie”

In 1983 vinden op het Duigemhof een deel van de opnames van “De Leeuw Van Vlaanderen” plaats. De film van Hugo Claus, met onder andere Jan Decleir in de rol van Jan Breydel, komt in 1984 uit.

In 1988 koopt Ivo Schueremans (die op dat moment de pachter was) het Duigemhof van de KULeuven (waarin het Iers College was opgegaan).

De familie Van Noppen-Steemans koopt het Duigemhof in 1998.

Kris Vancraen koopt in 1999 het Duigemhof, dat op dat moment in zeer slechte staat is. Hij heeft als doel om de hoeve terug te brengen naar zijn oorspronkelijke staat, en begint aan de renovatie.

21ste eeuw – Het Duigemhof

De stallingen worden omgevormd tot een grote open ruimte, verdeeld over 2 verdiepingen. Het Duigemhof verandert van een landbouwbedrijf naar een ruimte waar bedrijven kantoren kunnen huren. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Duigemhof dat er geen sprake meer is van een landbouwbedrijf.

In 2017 zet het Duigemhof een extra stap door te groeien naar een bedrijvencentrum. Buiten het huren van de kantoren kunnen bedrijven nog extra diensten aankopen vanuit het Duigemhof zelf. Het Duigemhof krijgt begin 2018 zijn eigen website (http://duigemhof.wordpress.com) en Facebookpagina.

Het Duigemhof blijft uitbreiden. Midden 2018 begonnen de werken aan het wagenhuis. Het gehele gebouw werd afgebroken en zal in dezelfde stijl opnieuw opgebouwd worden, rekening houdend met de huidige normen. Ook in dit gebouw zullen kantoorruimtes voorzien worden.

In oktober 2020 sluit het Duigemhof Bedrijvencentrum zich aan bij het Bar d’Office-netwerk. Via deze samenwerking positioneert het Duigemhof zich als een plek waar buiten vaste kantoren ook plaats is voor coworking en vergaderingen.