Klimaattop Glasgow 2021, veel beloftes. Duigemhof, vele CO2 beperkende realisaties.

Het Duigemhof is een historische erfgoedsite. Dit zorgt voor wel wat beperkingen qua energetische aanpassingen. Toch wordt er door het bedrijvencentrum sterk ingezet op de toekomst van onze kinderen. Zo beperken we de aantasting van het klimaat zoveel mogelijk en zetten we optimaal in op ecologie en duurzaamheid. Vermoedelijk zit er ook voor jou een nuttige tip in deze blog. Veel leesplezier.

Deze realisaties werden reeds verwezenlijkt door het Duigemhof:

  • Onze site in de natuur heeft een boomgaard met 21 fruitbomen, grote bloemperken met veel nectar en stuifmeel, ideaal voor de bijenvolkeren achteraan in de boomgaard.
  • Revolutionaire zonneleien in de nieuwbouw. Hierdoor werd er sinds 1 oktober 2019 al 20,89 MWh groene stroom   opgewekt goed voor:
  • Tijdens de nieuwbouw werd er sterk ingezet op isolatie, de warmtevoorziening gebeurt via warmtepompen. Het warme water wordt voornamelijk gegenereerd door een warmteboiler. Het hemelwater van de nieuwbouw wordt voor 100% afgeleid naar infiltratiekratten op de site.
  • We stimuleren onze bezoekers om met de fiets te komen en ze worden beloond met een grote overdekte fietsenstalling. Er staat steeds een elektrische fiets met fietszakken ter beschikking voor vb. diegenen die een snelle hap willen ophalen in de buurt.

Toekomstige realisaties:

  • Vanaf 2022 zal er in alle gebouwen drinkbaar water beschikbaar zijn, alsook gekoeld water en gekoeld bruisend kraantjeswater. Hiermee verkleinen we de enorme afvalberg aan plastic flessen.
  • Op de planning staan nog laadpalen voor elektrische personenwagens.

Geef een reactie