Het Duigemhof is een middeleeuws monument in Herent dat beschermd is door het Agentschap Onroerend Erfgoed sinds 1976. Het Duigemhof is een gesloten hoeve, waaronder een opmerkelijk goed bewaard gebleven donjon uit de 13de-14de eeuw, opgebouwd uit zandsteen.

Vandaag is het Duigemhof een thuisbasis, en een bron van inspiratie en creativiteit, voor verschillende bedrijven. Samen waarborgen we dat het Duigemhof zijn unieke karakter en geschiedenis kan blijven behouden.

Luchtfoto 1926
Luchtfoto van het Duigemhof in 1926